Möcüzə aləminə
səyahət edin;

Allah; hüceyrəni, "İçi su ilə dolu hava qabarcığı" olarak yaratmamışdır!!!

I bölməni oxumaq üçün daxil olun!

Öz bədəninizdə trilyonlarla ayə;

Hüceyrədəki möhtəşəm sənəti oxumağa nə deyirsən...?!

II bölməni oxumaq üçün daxil olun!

Bizi "Təbiət ana" yox Allah yaratdı;

Heç bir zülal, heç bir hüceyrə öz özünə yaranmaz...!!!

III bölməni oxumaq üçün daxil olun!

Elm; Allahın varlığını sübut etməkdədir;

Elm ilə İslam ziddiyyət təşkil etməz, əksinə birbirini dəstəkləyir...!!!

IV bölməni oxumaq üçün daxil olun!