KÖRPƏ ÜÇÜN HAZIRLIQ EDƏN HORMONLAR -2
"Estrogen" hormonunun hədəflərindən biri "döl yatağı"dır.

Folekulun çıxardığı molekullar, yəni estrogenin qadın bədənində boynuna götürdüyü vəzifələr, Allahın yaradılışındakı möcüzələrdən birini də göstərir. İndi bu vəzifələrdən bəzilərini qısa şəkildə görək:

1. "Estrogen" hormonunun hədəflərindən biri "döl yatağı"dır. Döl yatağı, döllənmiş yumurtanın basdırılacağı və bölünərək böyüyəcəyi yuvasıdır. Estrogen hormonunun təsiriylə birlikdə döl yatağında bir hazırlıq başlayar. Döl yatağının divarlarının qalınlığı 3-5 qat artar və kapilyarlar tərəfindən sarılar. Əgər döllənmə reallaşsa, yumurtanın ehtiyacı olan qida bu damarlardan gələcək.

Bu həqiqi bir möcüzədir. Çünki hələ inkişaf edən folekul, içində olan yumurta hüceyrəsinin gələcəyini sanki düşünür, yumurtanın irəlidə bəslənməsi üçün lazımlı tədbirləri alır və yumurtanın gələcəkdə sığınacağı döl yatağının hazırlıq etməsini təmin edir.

Bu nöqtədə bəzi suallar soruşmaq lazımdır:

1. Folekul, yumurta hüceyrəsinin ifraz olunduqdan sonra döl yatağına çatacağını və burada yerləşəcəyini necə xəbər almışdır? Döl yatağındakı kapilyarın yumurta hüceyrəsinə qida təmin edəcəyini necə bilir? Bu kapilyarların çoxalmasını təmin edəcək düsturu necə öyrənmişdir? Bütün bunlar şübhəsiz Uca mövqelərin sahibi olan Allahın yaratma sənətinin bir təcəlliləridir.

2. Estrogen təsiri ilə döl yatağı əzələləri də inkişafa başlayar və əzələ gücü artar. Bu da ola biləcək bir döllənmə halında yumurtanın yerləşəcəyi yatağı qorumaq üçün alınmış bir tədbirdir.

Döl yatağındakı kapilyarın yumurta hüceyrəsinə qida təmin edəcəyini necə bilir?

Kiçik bir folekulun çıxardığı kimyəvi molekul, bir insanın bədənini başdan aşağı şəkilləndirir, eyni zamanda gələcəkdə yeni bir insanın doğulması üçün lazımlı tənzimləmələri etdirir.

Halbuki estrogen hormonu, atomların yan-yana düzülməsi ilə meydana gəlmiş şüursuz bir maddədir. Şüursuz hüceyrələr tərəfindən çıxarılır və şüursuz hüceyrələr üzərində təsirli olur. Ancaq bütün bu hadisələr böyük bir plan içində reallaşır və bu planın sonunda insan cinsiyyətlərindən biri əskiksiz olaraq ortaya çıxır.

Estrogen hormonu bütün bu mərhələləri qətiyyən öz başına edə bilməz.

Bu vəziyyətdə bu həqiqət təkrar ortaya çıxır:

Estrogen hormonu bütün bu mərhələləri qətiyyən öz başına edə bilməz. Ona etdiyi bütün bu işləri ilham edən aləmlərin Rəbbi uca Allahdır. O bütün kainatı bənzərsiz bir şəkildə yoxdan var edəndir:

Ey insanlar sizi tək bir nəfsdən yaradan, onun özündən zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın (törədib yer üzünə) yayan Rəbbinizdən qorxun! Adı ilə bir-birinizdən (cürbəcür şeylər) istədiyiniz Allahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çəkinin! Həqiqətən, Allah sizə nəzarət edir. (Nisa surəsi, 1)